Tel:  +38 044 239-19-64
Fax:  +38 044 239-19-64

Ефективні теплообмінні апарати 

Heat Exchangers

 

- Утилізатори теплоти відхідних димових газів паливовикористовуючого обладнання;

- Калориферне обладнання;

- Апарати повітряного охолодження;

- «Сухі» градирні;

- Охолоджувачі мастила;

- Інше теплообмінне обладнання типу «газ-рідина».

 

 

 

 

Теплообмінники, розроблені на базі плоскоовальних труб з неповним оребренням відрізняються високою теплоаеродинаміною ефективністю, простотою конструкції, компактністю і малою металоємністю.

Застосування таких теплообмінників в якості утилізаторів теплоти відхідних газів паливовикористовуючих установок призводить до підвищення їх ККД на 4-6%.

Utilizator Shema Ukr

Типова модульна конструкція утилізатора теплоти

Опитувальний лист на поставку утилізаторів теплоти - Завантажити(.doc)

Діапазони технічних характеристик теплоутилізаторів

Найменування

Значення

Потужність обладнання, за яким встановлюються теплоутилізатор, МВт

1-200

Потужність теплоутилізатора, кВт

50-20 000

Температура газів перед утилізатором, °С

120-550

Температура газів після утилізатора, °С

40-110

Температура вихідної води, °С

10-70

Робочий тиск води, МПа

0,2-3,5

Аеродинамічний опір утилізатора, Па

20-300

 

Спеціалісти інженерно-розрахункового відділу проаналізують Вашу задачу і запропонують найбільш раціональне технічне рішення.