Tel:  +38 044 239-19-64
Fax:  +38 044 239-19-64

Плоскоовальні труби з неповним оребренням

Tubes2

 

Плоскоовальні труби з неповним оребренням є елементною основою для широкого класу високоефективних теплообмінних пристроїв, що використовуються в різноманітних гілках промисловості та енергетики.

 

В результаті комплексу досліджень в НТУУ "КПІ" були запропоновані теплообмінні поверхні з плоскоовальних труб з неповним оребренням, які мають ряд значних переваг в порівнянні з поверхнями з оребрених труб, що застосовуються в промисловості в даний час:

  • Висока технологічність;
  • Практично ідеальний контакт між ребром та несучою трубою;
  • Висока інтенсивність конвек-тивного теплообміну;
  • Низький аеродинамічний опір;
  • Більш низький, в порівнянні з круглими трубами, термічний опір тепловіддачі при конденсації всередині труб парів технологічних рідин.
Tubes 2x 

 

Eu Nu Re

               Зпівставлення аеродинамічного опору                      Зпівставлення інтенсивності конвективного теплообміну

 

Опитувальний лист на постачання плоскоовальних труб з неповним оребренням - Завантажити(.doc)

Сфера застосування теплообмінних поверхонь з плоскоовальних труб з неповним оребренням

 

1. Житлово-комунальне господарство:

- Водонагрівачі-утилізатори теплоти відхідних газів водогрійних котлів.

2. Енергетика та енергомашинобудування:

- Повітряні конденсатори паротурбінних установок (ПТУ);

- Сухі градирні ПТУ теплових та атомних електростанцій;

- Котли-утилізатори ГТУ та ПГУ (газотурбінних та парогазових установок);

- Водяні економайзери парових та водогрійних котлів;

- Повітряні калорифери для попереднього підігріву повітря в котельних установках;

- Повітропідігрівачі на теплових трубах котельних установок;

- Охолоджувачі мастила трансформаторів напруги.

3. Газотранспортна система:

- АПО охолодження газу після компресора;

- АПО охолодження мастила КС (компресорних станцій);

- Котли-утилізатори ГТУ КС;

- Теплообмінні апарати для підігреву природного газу, що використовується в ГТУ КС.

4. Хімічна промисловість: 

- В установках синтезу аміаку;

- При виробництві метанолу;

- У хлорному виробництві;

- При отриманні полівінілхлориду

- При хлоруванні вуглеводнів;

- В установках риформінгу, конверсії, дистиляції, парового крекінгу;

- Для охолодження нітрозного газу в технологічних лініях по виробництву сірчаної кислоти.

5. Нафтохімічна промисловість: 

- В установках з виробництва стиролу;

- Етанолу;

- Поліпропілену;

- Ацетальдегіду;

- Капролактану та ін.

6. Нафтопереробна промисловість: 

- В установках для перегонки нафти з метою конденсації і охолодження продуктів поділу нафти - бензину, гасу, дизельного палива, бітуму, гудрону.

7.Коксохімічна промисловість:

- Для охолодження коксового газу;

- В установках дистиляції бензолу для конденсації пари бензолу і охолодження поглинювального обензоленного масла;

- В установках очищення коксового газу від сірководню для охолодження поглинаючого розчину;

- В установках ректифікації бензолу і смол для конденсації і охолодження продуктів ректифікації.

8. Целюлозно-паперова промисловість: 

- В установках концентрування сульфатного лугу для конденсації сокової пари та ін .;

- Компресорні установки, що використовуються в різноманітних видах промисловості - для охолодження повітря між ступенями стиснення; для охолодження мастила в компресорах.

9. Холодильні машини великої холодопродуктивності, що використовуються в харчовій і переробній промисловості, а також центральні кондиціонери великих об'єктів: 

- В якості конденсаторів (найчастіше аміачних холодильних машин).

 


Геометричні характеристики плоскоовальных труб з неповним оребренням

 

 

Tube drawing

Діапазон розмірів плоскоовальних труб та стрічки, що використовуються для виготовлення плоскоовальних труб з неповним оребренням, зазначений в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п

Найменування параметру, позначення, розмірність

Значення

1.

Труба плоскоовальна

1.1

Ширина профілю плоскоовальної труби А, мм

30…60

1.2

Висота профілю плоскоовальної труби В, мм

10…25

1.3

Товщина стінки труби s, мм

1,5...4,5

2

Стрічка

2.1

Ширина стрічки h, мм

15...50

2.2

Товщина стрічки δ, мм

0,8...1,2

 

Основні розміри плоскоовальних труб з неповним оребренням вказані в таблиці 2

Таблиця 2

№ з/п

Найменування параметру, позначення, розмірність

Значення

1

Довжина ребра l, мм

30…80

2

Крок оребрення t, мм

от 3,5

3

Максимальна довжина труби L, мм

12000

4

Мінімальна довжина неоребрених кінців Lк, мм:

150

5

Усадка ребра γ, мм

0,5-1,5

 

Залежно від параметрів теплоносіїв і умов експлуатації застосовують плоскоовальні труби і стрічку з вуглецевих, низьколегованих і нержавіючих сталей. Якість вихідних труб і стрічки має задовольняти вимоги стандартів на відповідний прокат.

За погодженням з замовником допускається використання сталей інших марок.